Å lage et par sko – Skoens gang:

Å lage et par sko, er et skikkelig håndverk og tar relativt lang tid. Alle sko blir laget for hånd (med unntak av maskinsøm, slipemaskiner og maskiner som presser overdel og såle sammen.) Ved bruk av maskiner, så er de alltid styrt av menneskehender.

Selvfølgelig følges alle regler når det gjelder HMS. Jeg er selv på fabrikken 2 ganger i året, og sjekker at alt er som det skal være.

Fabrikken følger alle internasjonale krav når det gjelder bruk av miljømessige kjemikaler.

For at man skal kunne forstå at 1 par sko går gjennom 5 avdelinger og til sammen minst 20 «hovedoperasjoner», har jeg laget følgende fortelling som viser hvordan et par sko blir til;

1. avdeling (kutting og forberedelse av skinnet):

 1. Først skjæres alt skinnet i alle bitene som skal til for å lage et par sko. All kutting skjer for hånd etter nøye tilpassete maler. Alle størrelser og modeller har ulike mål.

   

 2. Så sendes alle de utskårete delene til en maskin som sliper på innsiden av skinnet der man skal sy eller lime. Dette for at skinnet skal sitte bedre sammen når det sys eller limes sammen.

   

 3. Til slutt, sjekker denne avdelingens manager alt alle deler er korrekt skåret og slipt.

2. avdeling (montering og sying av overdelen av sko):

1. Her sys det ferdig kuttede skinnet sammen i en første operasjon (de store delene).

2. Så er det en ny person som setter flere deler sammen.

3. Så leveres dette tilbake til symaskinen for også å sy dette også sammen. Denne operasjonen mellom den som syr og den som setter sammen, kan gå flere ganger frem og tilbake. Alt avhenger av hvor mange deler og spesielle detaljer som skjer på hver enkelt modell.   

       

 1.  Til slutt, sjekker denne avdelingens mananger alt alle overdeler er sydd og montert er korrekt. Hver og en overdel (både venstre og høyre) for alle par blir nøye sjekket.

3. avdeling (Overdelen monteres på formen/modellen som skoen skal ha):

1. Når overdelene er ferdig sydd og montert, skal de feste til formen/modellen som skoen skal ha. Her limes og stiftes overdelen til formen. Dette er en tidkrevende jobb, fordi det er meget nøye at skinnet blir dratt og satt på plass riktig for begge sider av skoen.

   

 1. Så settes alle overdelene i formene inn i en varmemaskin, slik at alt som er gjort i forrige punkt blir «forseglet»

 1. Så gjennomgår overdelen er liten sliping under der hvor skosålen skal sitte. Dette fordi skinnet ikke må være for glatt når overdelen skal settes sammen med sålen (som skjer i neste avdeling).

 1. Til slutt, sjekker denne avdelingens manager at alle overdeler og former er satt sammen korrekt. Hver og en overdel (både venstre og høyre) for alle par blir nøye sjekket.

4. avdeling (montering av overdel og såle):

 1. Så skal overdelene og sålene settes sammen. Dette startes med at det legges lim på sålene.

 2. Så kjøres sålene inn i en varmemaskin for at limet skal være klar for montering. 3. Nå er sålene klare for montering av overdelen. Her brukes en maskin til å presse disse 2 delene sammen. Det brukes ulike maskiner for småsko og støvletter/boots.

     
 1. Så merkes alle skoene med størrelser og innhold under skoene med små klistremerker.

 2. Til slutt, sjekker denne avdelingens manager at alle såler og overdeler er satt sammen korrekt. Hver og en enkelt sko (både venstre og høyre) for alle par blir nøye sjekket.

5. avdeling (ferdigstilling og pakking):

 1. Når overdelene er montert sammen med sålen, må de avkjøles en god stund. Når dette er gjort, puttes papir og evt. holdere inne i skoen slik at de ikke skal miste sin fasong i løpet av transporten til endelig kunde.

 2. Dersom skoene har skolisser, så knyttes disse på her.

 3. Så vaskes og shines hver enkelt sko.

 4. Nå er skoene ferdig, og de blir nå pakket inn i silkepapir og lagt i små tekstilposer. De bruker hansker mens de gjør dette, slik at det ikke kommer merker på skoene. Så legges litt mer papir i skoeskene sammen med skoene før de sette på merking utenpå hver skoeske.

 5. Til slutt, sjekker denne avdelingens manager at alt er pakket riktig med korrekte merkelapper på hver eske.

     

                  

I tillegg:

Når vi ser på hele produksjonslinjen under ett, fra kutting av skinn til pakking av ferdig vare, så produserer fabrikken cirka 11 par sko i timen.

I tillegg til alle hoved oppgavene som er vist her, så gjøres det selvfølgelig enda flere oppgaver før en sko kan bli helt komplett:

 1. Den viktigste delen er at formen/modellen til overdelen av skoen er perfekt. Når de lager prøvene til meg etter mine tegninger, så lager de en form som prøven lages etter.

  Dersom jeg vil endre på formen på prøven, justerer de denne hovedformen. Som det vises av bildet, er de grønne delene på formen slik de opprinnelig har laget formen. Den nye fargen ( i dette tilfellet blå) er justeringer som jeg har gjort i etterkant. Når jeg til slutt godkjenner er fasong, så må disse formene lages i alle størrelser, og venstre og høyre fot av hver størrelse.

 1. Alle såler må tilpasses formen/modellen som skal høre sammen. Dette gjøres av en egen avdeling som tilpasser dette for hver enkelt størrelse og modell. Alle såler som blir laget følger selvfølgelig også alle regler for miljømessige kjemikaler.
 1. Alle innersåler skal justeres, klippes og gjøres klare for hver enkelt størrelse og modell.
 1. Alle sko eskene blir bestilt med utseende etter Bibbas mal, og til å tilpasse de ulike skoene. Jeg bestiller alltid ekstra sterk kvalitet på disse eskene, slik at de ikke blir skjeve eller faller sammen under transporten. Det er viktig at sko eskene ser rene og flotte ut.
 1. Alle kartonger bestilles etter hvor mange par og hvilke størrelser sko eskene som skal i hver kartong. Kartongene er selvfølgelig med Bibba-logo på.